Kas mēs esam / Kolektīvs

Tīna Borisova
Valdes locekle/ Izpilddirektore

Humanitāro zinātņu maģistra grāds filoloģijā, bakalaura grāds filoloģijā, bakalaura grāds pedagoģijā (Latvijas Universitāte). Iegūtā darba pieredze strādājot par angļu valodas un literatūras skolotāju vidusskolā, izpildsekretāri ārvalsts diplomātiskajā pārstāvniecībā Rīgā un starptautiskā loģistikas uzņēmumā ļauj viegli un profesionāli vadīt projektus un organizēt lietišķo ikdienu pilna servisa sekretāru un tulkošanas aģentūrā SIA „Concierge Latvia” jau no 2008. gada.

Atslēgas vārdi – profesionalitāte, kvalitāte, izcila klientu apkalpošana.

Mērķis – uzņēmuma izaugsme un attīstība solī ar biznesa pasaules tendencēm.

Irina Harlanova
Projektu direktore

Daudzpusīga profesionālā pieredze veidojusies, pildot dažādus administratīvus, lietvedības, mārketinga un ar tirdzniecību saistītus pienākumus vietēja un starptautiska mēroga ostas pakalpojumu un naftas produktu kompānijās. Lielākā profesionālā interese – valodniecība. Pabeigta Latvijas Universitātes Moderno valodu fakultāte ar humanitāro zinātņu bakalaura diplomu filoloģijā, turpat iegūts arī maģistra grāds filoloģijā. Papildu izglītība mūzikas jomā, interese par cilvēka būtības mākslinieciskajām izpausmēm un dalība dažādos mākslinieciskos un kultūras projektos ļauj pielietot radošu un daudzpusīgu pieeju arī savā profesionālajā darbībā kompānijā „Concierge Latvia” jau no 2010. gada. 

Partneri / Ar ko mēs sadarbojamies

Konsjērža amatam var pieteikties arī strādājoši skolotāji, maiņu darbinieki, vecāko kursu studenti, kuri strādā vai mācās nepilnu darba dienu un spēj savā brīvajā laikā veikt papildu pienākumus.  

Pieteikuma vēstuli kopā ar CV, diplomu kopijām un vismaz 2 rekomendācijas vēstulēm lūdzam sūtīt pa e-pastu: info@conciergelatvia.lv

Sīkāka informācija pa tālruni: 67165013, 27504422